Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín huyện Trạm Tấu, Mù Cang chải, Văn Chấn triển khai Kế hoạch số 191-KH/TU của Tỉnh ủy

14/05/2020 14:19:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn năm 2020. Vừa qua, Ban Th¬ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu để triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Phát tờ rơi truyền thông về hôn nhân cận huyết thống cho bà con dân tộc tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Theo đó, cuộc tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín huyện Trạm Tấu, Mù Cang chải, Văn Chấn nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hôn nhân, trong xuất nhập cảnh của người dân, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.  Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động con em, gia đình, dòng họ không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng; trách nhiệm tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống chính trị về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

Nội dung buổi gặp gặp sẽ cung cấp thông tin, trao đổi, tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng dòng họ người có uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân năng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về luật hôn nhân và gia đình; về tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; về sức khỏe sinh sản, phương pháp giáo dục giới tính cho con cái; Quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; về vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai Kế hoạch 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Huyện ủy các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải về thực hiện thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép.

Sở Y tế  giới thiệu về tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản; phương pháp giáo dục giới tính cho con cái.

Công an tỉnh giới thiệu các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; các quy định của Bộ Luật hình sự về vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình.

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 5 tại các huyện Văn Chấn; Trạm Tấu; Mù Cang Chải. Thành phần tham gia người dân tại những xã có tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép cao; Già làng, trưởng dòng họ, người uy tín tiêu biểu; đại biểu cấp huyện gồm: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Dân tộc, Tư pháp, Công an, Y tế , Đài PT-TH cấp huyện. Đoàn công tác của tỉnh sẽ  có:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại diện Sở Y tế, Công an tỉnh.

 

399 lượt xem
Ban Biên tập