Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép năm 2020

14/05/2020 14:19:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn năm 2020. Ban Th¬ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn năm 2020.

Người dân xã Khao Mang (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) trao đổi tại một buổi truyền thông đẩy lùi nạn tảo hôn.

Hội nghị tập huấn nhằm truyền thông để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng; trách của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị về nhiệm tuyên truyền, vận động đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền, giáo dục các kiến thức pháp luật về luật hôn nhân và gia đình; tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản cho người dân; Quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với vấn đề tảo hôn, phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ em.  

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ dân vận, tuyên truyền viên dân số cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn và xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, nội dung sẽ được triển khai tại Hội nghị  tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh  trái phép: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Huyện ủy các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải về thực hiện thí điểm đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Ban Dân tộc tỉnh: Trao đổi, cung cấp thông tin về thực trạng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh; vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân dận huyết thống. Sở Y tế: Giới thiệu về tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản; phương pháp giáo dục giới tính cho con cái. Sở Tư pháp: Phổ biến pháp luật chuyên sâu về hôn nhân và gia đình; về hộ tịch. Công an tỉnh: Giới thiệu các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép; các quy định của Bộ Luật hình sự về vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình.

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 5, tổ chức tại 3 huyện: Văn Chấn; Trạm Tấu; Mù Cang Chải với số lượng gần 300 đại biểu.

Thành phần sẽ là các cán bộ chủ chốt MTTQ cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Mời đại biểu cấp huyện: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Dân tộc, Tư pháp, Công an, Y tế , Đài PT-TH cấp huyện.

 

591 lượt xem
Ban Biên tập