Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cục Thuế Yên Bái triển khai giải pháp thu ngân sách tháng 5

17/05/2022 10:21:00 Xem cỡ chữ
Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với cán bộ chủ chốt để đánh giá nhiệm vụ công tác thuế tháng 4, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng 5.

Người dân làm thủ tục về thuế tại Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết ngày 30/4, tổng thu ngân sách đạt 1.306,9 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 28,4% dự toán tỉnh, bằng 25,6% kịch bản thu ngân sách năm 2022 và bằng 126,3% so với cùng kỳ. 

Có 10 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế đạt khá cao so với dự toán và cùng kỳ, như: thu từ quốc doanh đạt 165,7 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 38,5% dự toán tỉnh, bằng 122,7% so với cùng kỳ; thu từ liên doanh đạt 55,6 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 58,6% dự toán tỉnh, bằng bằng 159,6% so với cùng kỳ; thu từ ngoài quốc doanh đạt 295,6 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 37,4% dự toán tỉnh, bằng 131,6% so với cùng kỳ; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 79,7 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 59% dự toán tỉnh, bằng 151% so với cùng kỳ,... Có 6/10 địa bàn, đơn vị thu đạt và vượt nhiệm vụ thu được giao.

Trong tháng 5, ngành Thuế Yên Bái đặt mục tiêu thu 320 tỷ đồng. 

Để hoàn thành mục tiêu, cùng với tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, ngành thuế tập trung yêu cầu các đơn vị phân tích kỹ dữ liệu, dự báo chính xác các nguồn thu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, xây dựng kịch bản thu ngân sách sát với thực tế; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ để hỗ trợ công tác thu; theo dõi chặt chẽ, cập nhật tiến độ thu hàng ngày; báo cáo kịp thời kết quả thu ngân sách, bám sát kế hoạch, kịch bản đã xây dựng để thực hiện. 

Toàn ngành quyết tâm tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý thuế; quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, và hộ, cá nhân kinh doanh nắm rõ quy định của Luật Quản lý thuế về thời gian áp dụng hóa đơn điện tử.