Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cà phê doanh nhân năm 2019: Các doanh nghiệp sẽ được trao đổi, đối thoại với các chuyên gia kinh tế

10/04/2019 10:25:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tăng 04 - 06 bậc và nằm ở nhóm đầu của các tỉnh Khu vực miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nhân” năm 2019.

Dự kiến tỉnh sẽ tổ chức 6 buổi gặp mặt Chương trình “Cà phê doanh nhân” năm 2019.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức 6 buổi gặp mặt Chương trình “Cà phê doanh nhân” từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019. Cụ thể, tháng 4 tổ chức tại huyện Văn Yên; tháng 6 tổ chức tại thành phố Yên Bái; tháng 7 tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ; tháng 8 tổ chức tại thành phố Yên Bái; tháng 10 tổ chức tại huyện Lục Yên; tháng 12 tổng kết Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Chủ đề các buổi gặp mặt sẽ thực hiện theo chuyên đề. Cụ thể trong tháng 6, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, đối thoại với các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tháng 8 sẽ tập trung vào chủ đề thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, khai thác tài nguyên.

Các buổi gặp mặt tại 3 khu vực huyện, thị xã với chủ đề chung là: Thuế, thanh tra, kiểm tra, tiếp cận vốn vay, đất đai, thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương.

Qua chương trình Cà phê doanh nhân sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, cam kết của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh.

Hiền Trang