Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Báo Đáp tích cực chuẩn bị cho đại hội điểm

13/12/2019 09:29:09 Xem cỡ chữ Google
Được Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên chọn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện, đến nay, Đảng bộ xã Báo Đáp đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị (lần1) và chuẩn bị nhân sự theo 2 phương án.

Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Trong ảnh: Nông dân xã Báo Đáp chăm sóc tằm giống)

Được Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên chọn chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện, Đảng bộ xã Báo Đáp đã và đang tích cực triển khai chỉ đạo 17 chi bộ trực thuộc, với gần 300 đảng viên tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình đại hội theo quy định. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng văn kiện và công tác nhân sự.

Hiện, Đảng bộ xã Báo Đáp đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 100% các chi bộ; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; thành lập 3 tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với việc xây dựng văn kiện, Tiểu ban Văn kiện đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham mưu xây dựng dự thảo 6 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị (lần1) đã xây dựng xong, các báo cáo còn lại đang trong quá trình hoàn thiện. 

Đối với chi bộ, Đảng ủy xã Báo Đáp chỉ đạo xây dựng 2 báo cáo, gồm: báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi ủy, nhiệm kỳ 2017 - 2020; hướng dẫn các chi bộ xây dựng văn kiện, thực hiện các quy trình về nhân sự dự kiến xong trước ngày 20/11; thống nhất lựa chọn chi bộ thôn Đồng Trạng để tổ chức đại hội điểm của xã vào đầu tháng 12/2019; lựa chọn thôn Đình Xây và Đồng Sâm đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, thôn Đình Xây đã được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về công tác nhân sự, bám sát nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 146 của Huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã Báo Đáp chuẩn bị nhân sự theo 2 phương án: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã và Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí, trong đó, độ tuổi dưới 35 có 5 đồng chí; độ tuổi từ 35 - 45 là 7 đồng chí; trên 45 tuổi có 1 đồng chí; nữ 5 đồng chí; dân tộc 2 đồng chí; tái cử 8 đồng chí; tham gia mới 5 đồng chí.  

Đối với chi bộ, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự theo hướng: bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; chi ủy viên kiêm công an viên hoặc thôn đội trưởng; trường hợp đặc biệt, kiêm chi hội trưởng các đoàn thể. Đến nay, 17/17 chi bộ đã hoàn thành dự kiến ban đầu về nhân sự tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Theo đó, có 15 chi bộ bầu chi ủy, 2 chi bộ chỉ bầu bí thư  chi bộ. Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận có 12 đồng chí; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 11 đồng chí; bí thư chi bộ là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 5 đồng chí. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng, đại hội điểm Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, rút được nhiều bài học quý và kinh nghiệm hay cho các Đảng bộ cơ sở của huyện Trấn Yên, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

418 lượt xem
1