Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Văn Chấn: Mỗi đại hội là ngày hội tại thôn bản

13/12/2019 09:30:42 Xem cỡ chữ Google
Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của huyện Văn Chấn sẽ tổ chức xong trước ngày 20/2/2020. Do đó, thời gian này, các chi bộ trực thuộc đang tích cực công tác chuẩn bị để đảm bảo đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đúng yêu cầu.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Chi bộ thôn Phiêng 1

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, Chi bộ thôn, bộ mặt thôn Phiêng 1, xã Sơn Thịnh hôm nay thực sự đổi thay, với đường giao thông bê tông hóa, có điện thắp sáng, phong quang sạch sẽ. Trong đó, nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân làm được 355 m đường bê tông nội thôn trị giá 248 triệu đồng, nhân dân đóng góp 99 triệu đồng; xây dựng được nhà văn hóa thôn trị giá 350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 140 triệu đồng... 

Vì vậy, Đại hội Chi bộ thôn thực sự là ngày hội không chỉ của Chi bộ mà còn cả toàn nhân dân trong thôn. Ông Bùi Văn Tám - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019 cho biết: "Được Đảng ủy xã lựa chọn là chi bộ tổ chức đại hội điểm, Ban Chi ủy đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, giải pháp và mục tiêu cao hơn nhiệm kỳ trước, đồng thời chuẩn bị tốt về nhân sự. Với Ban Chi ủy khóa mới có cũ, có mới, tuổi trẻ, nhiệt tình và mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể, chắc chắn Chi bộ sẽ lãnh đạo tốt để thôn Phiêng 1 tiếp tục đổi thay”. 

Về công tác đại hội chi bộ cấp cơ sở, đồng chí Hà Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thịnh cho biết: "Được Huyện ủy Văn Chấn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, thị trấn, Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 36 về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ban hành hướng dẫn để các chi bộ căn cứ triển khai thực hiện. Theo đó, các chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ xã đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đồng thời chuẩn bị nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Trong đó, tất cả các chi bộ thôn đều bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, phó bí thư kiêm trưởng thôn. Với thành công đại hội điểm tại Chi bộ Phiêng 1, chắc chắn đại hội các chi bộ sẽ thành công, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2019 ”. 

Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể tổ chức đại hội Đảng. 

Đồng chí Hà Thị Minh Uyển - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn cho biết: Theo kế hoạch, thời gian đại hội chi bộ cơ sở trong tháng 1 và hoàn thành trước 20/12/2020, theo đó đến nay, cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Văn Chấn đã xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; dự thảo báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ; dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ; tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng… 

Thực tế cho thấy, cùng với quan tâm văn kiện đại hội, ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị khóa XII. Công tác nhân sự được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể chi ủy và cán bộ, đảng viên. 

Nhân sự khóa mới được quy hoạch bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ Đảng và sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội cấp trên. 

Thực hiện chủ trương 100% trưởng thôn là đảng viên, theo đó, việc chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ thôn bản cơ bản thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Cùng với triển khai các bước chuẩn bị như trên, đảng ủy các cơ sở còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chi bộ trong công tác chuẩn bị.  

Với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, chắc chắn đại hội chi bộ cơ sở tại huyện Văn Chấn hoàn thành theo kế hoạch. Mỗi đại hội thực sự là ngày hội tại mỗi thôn bản, từ đó tạo niềm tin tưởng và hy vọng mới, tiền đề tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.


a

330 lượt xem
1