Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

VĂN BẢN

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu Số: 26-HD/BTCTW
Nội dung

Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2019
Tệp đính kèm

Huongdan26daihoidang.doc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h