Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

(30/08/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018. Mục tiêu của kế hoạch là 100% các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội dung chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo, không dàn trải.

Hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người

(13/07/2017)

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025. Trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Từ 7/7: Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay 50 triệu đồng

(10/07/2017)

Từ ngày 7/7/2017, người nghèo tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng với lãi suất giảm một nửa và thời hạn vay tăng gấp đôi.

Hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo ở Mù Cang Chải

(04/07/2017)

Để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án như Nghị quyết 30a, nguồn vốn chương trình 135, vốn giảm nghèo WB...

Làm giàu từ nuôi bò bán công nghiệp

(08/06/2017)

Những năm gần đây, chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp đã được người dân Việt Hồng áp dụng tích cực.

Tăng mức vay tín dụng cho học sinh, sinh viên từ 15/6

(05/06/2017)

Từ 15/6, mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên lên tối đa tăng từ 1.250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Yên Bái: Tổng dư nợ cho vay tín dụng chính sách đạt 2.286 tỷ đồng

(09/01/2017)

Năm 2016, dưới sự chỉ đạo, giám sát của ban đại diện HĐQT các cấp, sự điều hành tích cực của Ban giám đốc NHCSXH tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Yên Bái phát huy nội lực giảm nghèo

(15/11/2016)

Nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16,2% vào năm 2015 (theo tiêu chí mới là 32,5%).

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái

(15/11/2016)

Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Hiệu quả từ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở Yên Bái

(15/11/2016)

Những năm qua, truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc đã được phát huy thông qua Cuộc vận động (CVĐ) “Ngày vì người nghèo” với những chương trình hành động, việc làm kịp thời, thiết thực, hiệu quả.