Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Yên Bái được Chính phủ hỗ trợ hơn 517 tấn gạo

(04/05/2018)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định xuất cấp hơn 900 tấn gạo cho 2 tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Yên Bái hỗ trợ tiền điện thắp sáng, mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Yên Bái hỗ trợ tiền điện thắp sáng, mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

(19/04/2018)

Trong quý I/2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho 44.342 hộ nghèo với tổng số tiền 6,52 tỷ đồng.

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động có thể vay 100% vốn ưu đãi

(19/04/2018)

Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) trọng điểm của Việt Nam năm 2018 tiếp tục là Đài Loan, Nhật Bản Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo năm 2018

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo năm 2018

(13/04/2018)

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 2/2018 số thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ của Dự án Norred là 3.988/6.614 thẻ, đạt 60,3% so với đăng ký của các huyện, thị xã, thành phố.

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

(05/04/2018)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009; đồng thời, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong tháng 5/2018.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo năm 2018

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo năm 2018

(05/04/2018)

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 2/2018 số thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ của Dự án Norred là 3.988/6.614 thẻ, đạt 60,3% so với đăng ký của các huyện, thị xã, thành phố.

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

(26/03/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 275/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

(30/08/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018. Mục tiêu của kế hoạch là 100% các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội dung chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo, không dàn trải.

Hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số rất ít người

(13/07/2017)

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025. Trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Từ 7/7: Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay 50 triệu đồng

(10/07/2017)

Từ ngày 7/7/2017, người nghèo tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng với lãi suất giảm một nửa và thời hạn vay tăng gấp đôi.