Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hồ Chí Minh - vị dũng sĩ cách mạng

(26/03/2018)

Từ lâu, trong khoa học lịch sử người ta đã bàn luận về vấn đề mối tương quan giữa vai trò cá nhân và quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển lịch sử của một nước này hay một nước khác. Thiết nghĩ vị tất có thể phủ nhận quan điểm cho rằng lịch sử được vận động bởi các dân tộc và các lực lượng xã hội. Nhưng có một điều cũng rõ ràng là vai trò của cá nhân được gia tăng mạnh mẽ ở những giai đoạn bước ngoặt có tính chất quyết định đối với sự phát triển của các nước và các dân tộc và có thể tác động vô cùng mạnh mẽ đến tính chất của sự phát triển và kết quả tổng quát của những giai đoạn ấy. Đã bao lần lịch sử đã là nhân chứng của việc có những quốc gia vào đúng thời điểm cần thiết đã “gặp may” với những nhà lãnh đạo, những lãnh tụ, còn ngược lại, có những quốc gia khác “không gặp may” một cách thảm họa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

(26/03/2018)

Là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, cũng như công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cách mạng, định hướng hoạt động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hồ Chí Minh - Người kiến tạo văn hóa tương lai

(26/03/2018)

Dù không có tác phẩm riêng bàn về văn hóa nhưng qua những bài phát biểu, nói chuyện tại các Hội nghị; qua thư từ, ghi chép cá nhân, người đọc dễ nhận thấy từ rất sớm trên bước đường hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Biểu tượng mẫu mực về nghệ thuật phát huy sức mạnh toàn dân

(26/03/2018)

Cách đây tròn 70 năm, trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra một quyết định lịch sử, chính xác, kịp thời - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kêu gọi toàn dân tộc nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm tháng đã qua đi, nhưng âm hưởng hào hùng của Lời kêu gọi vẫn còn mãi với thời gian, để lại cho Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa to lớn và thiết thực với công cuộc đổi mới đất nước hôm nay; một trong số đó là bài học khơi dậy, quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân.

Quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin mãnh liệt vào nhân dân

(26/03/2018)

Phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bí mật là quy định cụ thể trong Sắc lệnh 51 về thể lệ bầu cử. Đây là nguyên tắc cơ bản được quy định ngay trong Hiến pháp đầu tiên và xuyên suốt pháp luật về bầu cử của nước ta cho đến ngày nay. Có quyền và thực hiện quyền chính trị cơ bản của công dân là thành quả của quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh của cả dân tộc không chịu áp bức, bóc lột và lệ thuộc đứng lên giành lấy quyền tự quyết cho nhân dân mình.

Người mang lại mùa Xuân cho đất nước

(26/03/2018)

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ có những mùa Xuân với dấu ấn không thể nào quên; từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến giai đoạn Người trở về nước lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm cuộc cách mạng, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(26/03/2018)

Ngày 05-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí và lòng yêu nước thương dân sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ.

Hồ Chí Minh - Người mở đường vĩ đại của cách mạng Việt Nam

(26/03/2018)

Cách đây 106 năm, ngày 5-6-1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước sâu sắc và ý chí cứu nước mãnh liệt đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ, để ngày nay cả dân tộc sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kể từ thời đại các vua Hùng, thời đại nào cũng có những người anh hùng dân tộc kiệt xuất làm rạng danh dòng dõi con Rồng cháu Tiên. Nhưng chỉ đến khi có sự xuất hiện của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, dân tộc ta mới thực sự bước sang một trang sử mới mà bất kỳ thời đại nào trước đó cũng chưa có được, “Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc”(1), với đặc trưng lớn nhất là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947

(26/03/2018)

Nhằm giành thắng lợi quyết định, sớm chấm dứt chiến tranh bằng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, từ giữa năm 1947, Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị Kế hoạch tiến công lên Việt Bắc với mục tiêu bắt cơ quan lãnh đạo kháng chiến, đánh phá bộ đội chủ lực Việt Nam, triệt phá căn cứ địa Việt Bắc, khóa chặt biên giới Việt - Trung.

Bác Hồ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

(26/03/2018)

Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ nhớ đó là tháng 12-1988, tại Phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa VIII, lúc giải lao, đang đứng nói chuyện trao đổi với một vài đại biểu ở hành lang bên trái phòng họp thì đồng chí Vũ Kỳ đến bắt tay tôi và nói: "Tôi rất tán thành những ý kiến thẳng thắn của anh, có lý và thực tế. Tôi đã đọc mấy bài anh viết về thơ của Bác Hồ như Báo tiệp (Tin thắng trận), Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng), Học dịch kỳ (Học đánh cờ). Anh hiểu khá sâu về thơ Bác và có những phát hiện mới đấy!".