Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

• Chiếu phim, xe thư viện lưu động (Từ ngày 17/9 đến 20/9/2016)

24/08/2016 17:03:00 Xem cỡ chữ

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

+ Tổ chức chiếu các bộ phim tài liệu về lịch sử hình thành ruộng bậc thang, bãi đá cổ…phim giới thiệu quảng bá về du lịch Yên Bái.

+ Tổ chức xe thư viện lưu động phục vụ độc giả.

 

Từ ngày 17/9 đến 20/9/2016.

Một số xã trong huyện