Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khung hình phạt đối với tội mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015

17/10/2019 10:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Do đó, những người từ đủ 16 tuổi trở lên mà phạm tội buôn bán người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 và tội mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015.

Các đối tượng trong đường dây mua bán người do Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu triệt phá.

+ Khung hình phạt đối với tội mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015:

- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

- Phạt tù từ 08 năm đến 15

- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

+ Khung hình phạt đối với tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015:

- Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm

- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

- Phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 thì:

Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Như vậy khi người dưới 18 tuổi phạm tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù có thời hạn mà không bị phạt tù chung thân, không áp dung hình phạt bổ sung. Người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 thì: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Ban Biên tập