Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí  hPa.
  Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió  km/h