Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025

21/06/2022 15:55:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Công an Yên Bái ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng chức năng nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tố chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đã đề ra.

Các nhiệm vụ và giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tới là:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác đảm bảo TTATGT. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT được bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và chống ùn tắc giao thông.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch về giao thông vận tải. Quản lý chặt quá trình thực hiện quy hoạch, đảm bảo việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông.

Nâng cao năng lực, hiệu lực của các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT; kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiếm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT dưới nhiều hình thức như: Hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như trang thiết bị hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phám pháp luật về TTATGT.

299 lượt xem
Ban Biên tập