Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

15/07/2019 15:35:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi tuổi về già. Thời gian qua Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia loại hình bảo hiểm này vẫn chưa cao, đòi hỏi các cán bộ của BHXH thành phố Yên Bái phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

Đẩy mạnh tuyên truyền các lợi ích của BHXH, BHYT cho người dân (ảnh minh họa)

Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái có trên 500 hộ dân với trên 1.600 nhân khẩu, trong đó, có tới 70% người dân sinh sống từ nghề sản xuất nông nghiệp, cuộc sống thu nhập bấp bênh và không có nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, đến nay toàn xã mới có 15 trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chị Nguyễn Thúy Giang - Nhân viên Đại lý thu BHXH xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết: Nguyên nhân việc tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp do người dân đều chưa hiểu hết tính ưu việt của BHXH tự nguyện và đang có sự đánh đồng giữa loại hình bảo hiểm này với các loại hình bảo hiểm thương mại khác trên thị trường. Do đó, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về việc tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn.

Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là địa phương có đối tượng trong diện khai thác tham gia BHXH tự nguyện khá đông. Hai năm gần đây, UBND phường đã tăng cường vận động người dân tham gia loại hình bảo hiểm này. Theo lãnh đạo UBND phường Hồng Hà cho biết: Năm 2019, phường được giao khai thác 93 người tham gia BHXH tự nguyện nhưng đến nay khai thác được 114 người. Hiện nay, trên địa bàn phường còn khoảng 400 - 500 đối tượng trong diện khai thác. UBND phường phối hợp với BHXH thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại trực tiếp, sau mỗi hội nghị có 30 - 50 người đăng ký tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng 2 chế độ: hưu trí và tử tuất. Với các chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc. Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Luật BHXH cũng quy định từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Theo đó, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10%. Theo chỉ tiêu, kế hoạch giao, năm 2019, thành phố Yên Bái sẽ có gần 1.650 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết thúc quý 1, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện toàn thành phố đạt 63%.

Để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu được tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này, BHXH thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý thu, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng và nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia.

Ban Biên tập