Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 2022

01/03/2022 09:32:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 22/2, Ban chỉ đạo (BCĐ) về chuyển đổi số huyện Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập BCĐ về chuyển đổi số huyện Văn Yên do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số huyện Văn Yên giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2022, huyện ban hành kế hoạch triển khai các hạng mục, phần việc về chuyển đổi số như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức tuyên truyền, truyền thông, hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số; triển khai các hạng mục, phần việc về hạ tầng nền tảng chuyển đổi số; xây dựng và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số...

427 lượt xem