Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

30/04/2021 22:55:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND Thành phố Yên Bái vừa ban hành Công văn số 845/UBND-VP về tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

147 lượt xem
Ban Biên tập