Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021

03/05/2021 14:49:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021.

Ảnh minh họa

Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

Chỉ đạo, hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học tại nhà; tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của học sinh, sinh viên; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thông báo cho cha mẹ học sinh quản lý học sinh ở gia đình, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên; thực hiện đầy đủ các giải pháp vệ sinh trường, lớp học, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và xây dựng lịch học bù đảm bảo chương trình kế hoạch, thời gian năm học.

Giám đốc Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn, khử trùng các cơ sở giáo dục.

294 lượt xem
Ban Biên tập