Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ >> Văn hóa - Xã hội

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

06/05/2021 15:14:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Căn cứ thông báo bổ sung của Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Kim Chung, tiếp theo công văn số 566/BCĐ - VPTT ngày 05/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát bổ sung trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh - Hà Nội) từ ngày 14/4/2021 trở lại đây. Danh sách rà soát gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, địa chỉ email: ksbtntyenbai@gmail.com để tổng hợp ...

45 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »