Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí ngày 05/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

05/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 05/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 05/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 04/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

05/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 04/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 04/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 03/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

05/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 03/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 03/6/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 01/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

02/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 01/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 01/6/2021) như sau:

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của tỉnh Bình Dương

02/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thông cáo báo chí ngày 31/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 31/5/2021)

01/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 31/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 31/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 30/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

31/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 30/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 30/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 29/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

30/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 29/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 29/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 28/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

29/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 28/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 28/5/2021) như sau:

Thông cáo báo chí ngày 27/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19

28/05/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 27/5/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 27/5/2021) như sau: