Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ

Tiếp nhận người lao động tỉnh Yên Bái đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19

15/06/2021

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 14/6/2021 về việc tiếp nhận người lao động tỉnh Yên Bái đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19. Kế hoạch này được ban hành thay cho Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 11/6/2021 do tỉnh Bắc Giang có bổ sung, điều chỉnh một số nội dung.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh

14/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

11/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái từ 00h00 ngày 11/6/2021

11/06/2021

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 1803/BCĐ-VX về việc nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

10/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thông cáo báo chí ngày 8/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

09/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 8/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 8/6/2021) như sau:

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

09/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Yên Bái ban hành quy trình tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh

08/06/2021

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BCĐ về việc ban hành quy trình tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (do người cách ly tự nguyện chi trả).

Hướng dẫn cập nhật việc quản lý cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

08/06/2021

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn cập nhật việc quản lý cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chú trọng công tác phòng, chống dịch từ xa, từ sớm, bảo đảm phương châm “5K + vắcxin”

08/06/2021

CTTĐT - Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố Yên Bái đã và đang đưa ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chú trọng công tác phòng, chống dịch từ xa, từ sớm, trước khi có dịch trên địa bàn, bảo đảm phương châm “5K + vắcxin”.