Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội

18/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai và tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

18/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

17/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, Thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định:

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh

16/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, TP. khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tiếp nhận người lao động tỉnh Yên Bái đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19

15/06/2021

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 14/6/2021 về việc tiếp nhận người lao động tỉnh Yên Bái đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19. Kế hoạch này được ban hành thay cho Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 11/6/2021 do tỉnh Bắc Giang có bổ sung, điều chỉnh một số nội dung.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh

14/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

11/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái từ 00h00 ngày 11/6/2021

11/06/2021

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 1803/BCĐ-VX về việc nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

10/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thông cáo báo chí ngày 8/6/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19

09/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 8/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 8/6/2021) như sau: