Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

HƯỚNG DẪN Y TẾ

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

07/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh,Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

05/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thông cáo báo chí ngày 2/6 về COVID-19 tại Yên Bái: Trong ngày 02/6, không ghi nhận trường hợp nào lọt từ vùng phong tỏa về địa phương

03/06/2021

CTTĐT - Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Thông cáo báo chí ngày 02/6/2021 về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tính đến 18h00 ngày 02/6/2021) như sau:

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

03/06/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đi từ các tỉnh đang có dịch lưu trú tại tỉnh Yên Bái qua 24h bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime - PCR

02/06/2021

CTTĐT - Hiện nay, tại các chốt kiểm dịch ghi nhận lượng xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh có dịch trong cộng đồng về Yên Bái khá đông và có hiện tượng ùn tắc do đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng Realtime - PCR. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trên mà vẫn đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Y tế, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh

31/05/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 802/BCĐ-VPTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

31/05/2021

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 1631/UBND-TG về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh

30/05/2021

CTTĐT - Căn cứ Thông báo khẩn của Hải Phòng, thành phố Thủ Đức, Tây Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hànhthực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

30/05/2021

CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa hành hành Công văn số 1628/BCĐ-VX hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái

Tiếp tục thực hiện một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái

29/05/2021

CTTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước những ngày qua, nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành Công văn số 1627/BCĐ-VX yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: