Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

VĂN BẢN

Hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu 111-HD/BTGTU
Nội dung
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2020
Tệp đính kèm

644.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h