Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

25/02/2021 09:52:00 Xem cỡ chữ
Các chương trình tín dụng ưu đãi đã giải quyết cho 10.348 lượt khách hàng thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất, kinh doanh, chiếm 45% tổng số khách hàng.

Gia đình anh Hờ A Dì ở bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải sử dụng tốt vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi. (Ảnh: T.L)

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, NHCSXH đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ thị trường, huy động vốn hiệu quả. Tính riêng năm 2020, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 3.312 tỷ đồng, tăng trưởng 256 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,4%. 

Trong đó, vốn nhận từ Trung ương đạt 2.887 tỷ đồng, tăng 182 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng nguồn vốn; vốn thực hiện huy động tại địa phương đạt 381 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng nguồn vốn; doanh số cho vay cả năm đạt 928 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng so với năm 2019; doanh số thu nợ đạt 672 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2020 đạt 3.307 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng, tăng 8,4%. 

Các chương trình tăng chủ yếu là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm, hộ dân tộc thiểu số. Trong năm, cũng đã giải quyết cho vay mới 23.040 khách hàng với số tiền trên 928 tỷ đồng, bình quân 40 triệu đồng/lượt khách hàng và đã giải quyết cho 10.348 lượt khách hàng thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất, kinh doanh, chiếm 45% tổng số khách hàng. 

Nguồn vốn cũng đã giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 992 lao động, 87 lao động tại Trạm Tấu và Mù Cang Chải đi xuất khẩu lao động; xây dựng 12.404 công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn ở nông thôn; xây 15 nhà ở xã hội và 204 căn nhà ở cho hộ nghèo… 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng vay vốn, Chi nhánh NHCSXH đã kiện toàn và củng cố 173 điểm giao dịch tại các xã, phường và thị trấn. Các điểm giao dịch được bố trí thuận tiện, trang bị đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch các thông tin tín dụng mới, thông báo lãi suất huy động, lãi suất cho vay và mức vay… 

Bên cạnh đó, NHCSXH còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cho vay ủy thác hiệu quả. Trong đó, tổng dư nợ cho vay ủy thác thông qua Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên với số vốn trên 3.288 tỷ đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ. 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: "NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái ngoài việc giải quyết vốn vay cho người dân còn triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; trong đó, ưu tiên cho các chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo...”. 

Nguồn vốn đã đến với đối tượng tại 100% xã, phường, thị trấn, một số địa phương có tỷ lệ tăng trưởng cao là Văn Chấn tăng 40 tỷ đồng, Lục Yên tăng 43 tỷ đồng, Mù Cang Chải tăng 26 tỷ đồng… Năm 2020, dù ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid- 19, nhưng qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, chất lượng tín dụng chính sách luôn được duy trì và nâng cao, nguồn vốn tín dụng chính sách. 

Hiệu quả tín dụng chính sách cho thấy đa số hộ nghèo, đối tượng chính sách đã chuyển biến về ý thức, sử dụng đồng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh rất hiệu quả và có ý thức cao về vay và trả. Nhiều hộ nghèo đã cải thiện cuộc sống và thoát nghèo bền vững; nhiều hộ vươn lên và trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sự lan tỏa trong xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay, huyện Trạm Tấu đã trồng được trên 2.000 ha sơn tra. 

Bên cạnh đó, người dân còn trồng được hàng chục héc-ta cây dược liệu: gừng, tam thất, hà thủ ô. Huyện Trấn Yên hình thành và phát triển vùng cây ăn quả hàng trăm héc-ta, mỗi năm cho thu hàng trăm tỷ đồng… Quan trọng hơn là hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn đúng thời vụ, các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu, đủ điều kiện được đáp ứng và tiếp cận thuận lợi vốn tín dụng của Nhà nước.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao; dư nợ tăng trưởng trên 11% trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới 0,13%; chất lượng tín dụng của Chi nhánh xếp loại tốt; đảm bảo tuyệt đối trong hoạt động, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách mới đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo Yên Bái