Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên khích lệ các hộ nghèo vươn lên

03/02/2023 08:16:00 Xem cỡ chữ
Qua tuyên truyền vận động, huyện Văn Yên đã dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước và có ý thức tự lực, tự cường để vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Do vậy, việc những hộ nghèo trên địa bàn huyện tự nguyện viết đơn xin thoát diện hộ nghèo đã trở thành phong trào lan tỏa khắp các xã trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Nguyễn Ngọc Chức, thôn Phố Nhoi, xã Yên Thái.

Những năm qua, việc hộ nghèo ở huyện Văn Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo đã trở thành một phong trào lan tỏa khắp các xã. Qua đó cho thấy, ý thức của hộ nghèo đã được nâng lên rất nhiều. Thông qua các lá đơn xin thoát nghèo đã minh chứng cho công tác tuyên truyền, vận động, tạo sinh kế cho người dân và sự vào cuộc của các cấp, ngành trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt, tạo ra được hiệu ứng để các hộ nghèo có ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. 

Ông Cao Văn Chỉ - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết: người nghèo đa số thuộc nhóm yếu thế như: trình độ hạn chế, thiếu kỹ năng phát triển kinh tế, phong tục, tập quán lạc hậu, đông con, tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại; thậm chí, lười lao động, mắc vào các tệ nạn xã hội… Từ tình hình thực tế, huyện đã đưa ra các nội dung tuyên truyền, vận động; trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho người dân, từng bước xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, các hủ tục, tích cực lao động…

Để các hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp đỡ thoát nghèo như: hộ thiếu vốn thì đề nghị cho vay vốn thông qua các tổ chức ủy thác; hộ thiếu kiến thức thì tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật; hộ thiếu việc làm thì tư vấn về các thị trường lao động trong, ngoài nước… Các cấp, ngành ở Văn Yên đã thực sự quan tâm giúp đỡ họ để họ thoát nghèo và kịp thời biểu dương, ghi nhận đối với những hộ tự nguyện xin thoát nghèo để khích lệ tinh thần của các hộ khác. 

Theo đó, trong 3 năm qua, số hộ viết đơn xin thoát nghèo trên địa bàn huyện mỗi năm một tăng và thể hiện rõ ý thức của các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, Văn Yên có 149 hộ; năm 2021 có 170 hộ; năm 2022 có 281 hộ có đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Dẫn đầu trong tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo năm 2022 là các xã: An Thịnh với 22 trường hợp, Phong Dụ Thượng 21 trường hợp, Ngòi A 18 trường hợp, Châu Quế Thượng 16 trường hợp… 

Điều đáng trân trọng là, từ tư tưởng muốn là hộ nghèo để hưởng các chính sách của Nhà nước, nay không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà đã tự lực vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, đã tạo được phong trào để các hộ nghèo khác noi theo vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm so với năm trước 7%, bằng 134,6% kế hoạch.

Thời gian tới, bên cạnh tập trung chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách dân chủ, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để sót hộ nghèo và không để lợi dụng trục lợi chính sách, huyện Văn Yên tiếp tục giúp đỡ hộ nghèo và kịp thời thực hiện đầy đủ các chính sách đối với hộ nghèo, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025…

Đồng thời, huyện sẽ phát huy kinh nghiệm có được trong công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua, đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng xã hội; tạo sinh kế cho người nghèo để họ có thu nhập ổn định; phân loại được hộ nghèo để có cách giúp đỡ thích hợp, làm cho họ thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm; quan tâm bối dưỡng để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho người nghèo cũng như con em họ… 

"Người nghèo thường hay tự ti; do vậy, để giúp đỡ được họ thì phải thực sự thường xuyên gần gũi với họ, chia sẻ những khó khăn của họ và coi họ như là anh em ruột thịt của mình…” - ông Cao Văn Chỉ - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết thêm.

Theo Báo Yên Bái