Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

(07/06/2018)

CTTĐT - Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

(01/06/2018)

CTTĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đào tạo nghề

(01/06/2018)

CTTĐT - 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo nghề cho 4.882 người, trong đó: trình độ cao đẳng 129 người; trình độ trung cấp 1.178 người; trình độ sơ cấp và đào tạo duwois 3 tháng 3.575 người.

Một số chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

(01/06/2018)

CTTĐT - Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất, nhập khẩu, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ... và các văn bản hướng dẫn thi hành, các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được hưởng một số chính sách ưu đãi như sau:

Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về giải quyết việc làm

(29/05/2018)

CTTĐT - Trong những tháng đầu năm 2018, tỉnh luôn quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, kết nối cung - cầu lao động và phát triển thị trường lao động, đã góp phần thực hiện và hoàn thành các mục tiêu về giải quyết việc làm.

Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(22/05/2018)

CTTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

(22/05/2018)

CTTĐT - Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá. Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã hợp tác tốt với doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và có cam kết về việc làm với thu nhập tốt cho người học, cam kết hoàn trả học phí cho người học nếu không có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Giai đoạn 2021 - 2025 hình thành ít nhất 10 trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

(22/05/2018)

CTTĐT - Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025' của ngành Giáo dục với mục tiêu tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm trong cả nước (gọi chung là các cơ sở đào tạo).

Nghĩa Lộ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm

(10/05/2018)

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai các mục tiêu của Đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề cho lao động và giải quyết việc làm" ở thị xã Nghĩa Lộ.

Trạm Tấu: Đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho 330 lao động nông thôn năm 2018

(04/04/2018)

CTTĐT - Theo kế hoạch, đối tượng đào tạo nghề là lao động nông thôn và lao động thuộc hộ nghèo trong độ tuổi lao động, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học, chưa qua đào tạo nghề, có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn trong huyện, có nhu cầu học nghề để tìm việc làm.