Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề cho 36.000 lao động nông thôn giai đoạn 2018 – 2020

(03/10/2017)

CTTĐT - Trong giai đoạn 2018 - 2020, Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề cho 36.000 lao động nông thôn (bình quân 12.000 người/năm); trong đó hỗ trợ đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho 18.000 lao động nông thôn theo chính sách Đề án 1956 (bình quân 6.000 người/năm), chia theo cơ cấu đào tạo nghề.

Hội thi tay nghề học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017

(03/10/2017)

CTTĐT – Từ ngày 26-29/9/2017, tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội thi tay nghề học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.

Yên Bái: Đổi mới hoạt động đào tạo và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề

(02/10/2017)

CTTĐT – Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm; xây dựng các mô hình thí điểm về dạy nghề cho lao động nông thôn; tổ chức và tham gia hội giảng, hội thi dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên cấp tỉnh, cấp quốc gia; xây dựng và chỉnh sửa chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; tổ chức cuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng lao động, nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát dạy nghề và thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề theo quy định.

Trường Trung cấp Nghề huyện Lục Yên đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(22/09/2017)

CTTĐT – Để thực hiện hiệu quả Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ, những năm qua, Trường Trung cấp Nghề huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động. Đây là điều kiện tốt để người lao động trên địa bàn nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT).

Mô hình dạy nghề hiệu quả cho lao động nông thôn ở Yên Bái

(21/09/2017)

CTTĐT - Sau 7 năm triển khai thực hiện Đề án 1956 được triển khai, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Yên Bái luôn được ấp uỷ, chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã quan tâm, chú trọng và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Yên Bái đã xây dựng được 135 mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố; số người được hỗ trợ học nghề là 3.917 người, trong đó có 76 mô hình nông nghiệp và 59 mô hình phi nông nghiệp. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình điển hình về dạy nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Tỷ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề ở các mô hình đều đạt trên 85%.

Hiệu quả Đề án 1956 tại Mù Cang Chải

(21/09/2017)

CTTĐT - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Mù Cang Chải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp bà con các dân tộc ở địa phương nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(21/09/2017)

CTTĐT - Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lao động nông thôn cũng như chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh cuối năm 2016 đạt 47,5%.

Yên Bái phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề

(20/09/2017)

CTTĐT - Từ việc chú trọng đến công tác đào tạo nghề mà mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 20 cơ sở dạy nghề gồm 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 7 trung tâm dạy nghề và 7 cơ sở tham gia hoạt động dạy nghề.

Yên Bái phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghề

(15/09/2017)

CTTĐT - Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Xác định rõ điều này, công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viênluôn được các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, thực hiện tốt. Bên cạnh việc bổ sung mới, đội ngũ giáo viên dạy nghề cũng thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy mới để đạt chuẩn.

Yên Bái đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(30/08/2017)

CTTĐT - Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956), ngày 09/5/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020” tại Quyết định số 625/QĐ-UBND.