Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động

(17/01/2018)

CTTĐT - Toàn tỉnh phấn đấu tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.800 người, có 6.000 người được đào tạo nghề theo Đề án 1956.

Trấn Yên nỗ lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(07/12/2017)

CTTĐT - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), huyện Trấn Yên tập trung khảo sát nhu cầu học nghề, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động đào tạo nghề theo nhu cầu… Góp phần nâng cao trình độ tay nghề và giải quyết việc làm cho LĐNT.

Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên thành phố Yên Bái: Đào tạo gắn với nhu cầu

(01/12/2017)

Nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng theo yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp người dân tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh tế hộ và có kỹ năng về nghề để đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp… đang được Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (DN&GDTX) thành phố Yên Bái triển khai ở tất cả các xã, phường.

Kết quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(14/11/2017)

CTTĐT - Sau 7 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

Trấn Yên nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(14/11/2017)

CTTĐT - Theo khảo sát nhu cầu về học nghề của lao động nông thôn (LĐNT) , hàng năm, trên địa bàn huyện có khoảng 2.500 lao động thiếu việc làm, chủ yếu thuộc lĩnh vực nghề nông nghiệp chiếm 80%, nghề phi nông nghiệp là 20%. Để đẩy mạnh công tác dạy nghề, huyện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. Nội dung triển khai tập trung vào tuyên truyền về các chính sách và tư vấn học nghề cho LĐNT trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, phát tờ rơi và tư vấn trực tiếp cho người lao động.

Yên Bái khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm

(10/11/2017)

CTTĐT – Từ ngày 8 đến ngày 10/11/ 2017, tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.

Yên Bái nâng cao chất lượng tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(11/10/2017)

CTTĐT – Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là chủ trương kịp thời của Chính phủ đáp ứng yêu cầu học nghề, tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng lao động ở nông thôn. Triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Đề án bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp phù hợp với từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(10/10/2017)

CTTĐT - Chiều ngày 6/10, Đoàn giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Yên Bái.

Yên Bái nhân rộng các mô hình đào tạo nghề giải quyết việc làm lao động nông thôn

(10/10/2017)

CTTĐT – Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 108 mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn triển khai tại các huyện, thị, thành phố, trong đó có 61 mô hình nông nghiệp và 47 mô hình phi nông nghiệp.

Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn lên 60%

(09/10/2017)

CTTĐT - Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ về đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT), những năm qua, huyện Văn Chấn đã lồng ghép các chương trình, dự án cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác dạy nghề, tạo việc làm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của huyện đề ra đến năm 2020.