TRẠM XĂNG DẦU KM11

Địa chỉ: KM11 H.YÊN BÌNH, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163885146

 CTY XĂNG DẦU YÊN BÁI

Địa chỉ: P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163852472

 CTY XĂNG DẦU

Địa chỉ: CH SỐ 2 P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163856235

 CH XĂNG DẦU TRẤN YÊN

Địa chỉ: KHU 3 TT.CỔ PHÚC, H.TRẤN YÊN, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163825011

 CH XĂNG DẦU SỐ 6

Địa chỉ: P.HỒNG HÀ, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163863851

 CH XĂNG DẦU SỐ 3

Địa chỉ: P.NGUYỄN THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163867030

 CH XĂNG DẦU SỐ 10

Địa chỉ: KM10 TT.YÊN BÌNH, H.YÊN BÌNH, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163886272

 CH XĂNG DẦU KM2

Địa chỉ: KHU 2 TT.YÊN THẾ, H.LỤC YÊN, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163845380

 CH XĂNG DẦU KM5

Địa chỉ: THƯỜNG TRỰC P.ĐỒNG TÂM, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163852307

 CH XĂNG DẦU KM9

Địa chỉ: KM9 H.YÊN BÌNH, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163885197

 CH XĂNG DẦU KM5

Địa chỉ: NR Ô NGUYỄN KHẮC KỲ P.NGUYỄN THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163867145

 CH XĂNG DẦU KM13

Địa chỉ: KM13 H.YÊN BÌNH, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163885182

 CH XĂNG DẦU

Địa chỉ: X.KHÁNH HÒA, H.LỤC YÊN, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163842137

 CH VẬT TƯ XĂNG DẦU

Địa chỉ: P.TRUNG TÂM, TX.NGHĨA LỘ, YÊN BÁI

Điện thoại: 02163870124