Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Địa chỉ:            Phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Điện thoại:      0216.3856.689 - 0216.3852.343

Fax:                0216.3852.808

E-mail:            yenbai@chinhphu.vn

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

 

 

Ông: ĐỖ ĐỨC DUY

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Ông: TẠ VĂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

Ông: NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN KHÁNH 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Ông: DƯƠNG VĂN TIẾN 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h