Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

 

 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Trần Huy Tuấn.

- Sinh ngày: 28/8/1974.

- Nơi sinh: Mậu A - Văn Yên - Yên Bái.

- Quê quán: Xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc: Tày.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/11/2002.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế chính trị; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 8 năm 2000

 Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 01 năm 2004

 Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Ban Quản lý công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005

 Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005

 Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 4 năm 2010

 Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011

 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011

 Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 12 năm 2011 đến ngày 15 tháng 9 năm 2015

 Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015

 Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016

 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 6 năm 2016 đến   tháng 9 năm 2019

 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ tháng 9 năm 2020 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020

 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 02 tháng 10 năm 2020 đến nay

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Nguyễn Thế Phước

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1974.

- Nơi sinh: Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Quê quán: Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/11/2002.

- Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

Chuyên môn: Đại học, chuyên ngành xây dựng cầu đường

Học vị: Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

Quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 7 năm 1997 đến tháng 6 năm 1999

Nhân viên phòng thiết kế thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái.

Từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 3 năm 2001

Trưởng phòng thiết kế thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái.

Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 10 năm 2003

Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án công trình cầu Mậu A thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 11 năm 2003 đển tháng 8 năm 2006

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 6 năm 2007

Trưởng phòng Quản lý đầu tư xây dựng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 01 năm 2008

Chuyên viên phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 02 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011

Phó Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 5 năm 2013

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, kiêm nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 01 năm 2015 đển tháng 5 năm 2015

Phó Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, kiêm nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017

Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10 năm 2020 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

I. Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Ngô Hạnh Phúc

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1973.

- Nơi sinh: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/8/2000.

- Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

Chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán.

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1.

Quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 12 năm 2001

Cán bộ, phòng Thuế khu vực kinh tế - quốc doanh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 3 năm 2005

Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008

Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010

Phó Bí thư Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 9 năm 2013

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái.

Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Thành ủy Yên Bái

Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái.

Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 03 tháng 7 năm 2021

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ ngày 04 tháng 7 năm 2021 đến nay

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 04 tháng 7 năm 2021 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Vũ Thị Hiền Hạnh

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1975.

- Nơi sinh: Xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/6/1997.

- Trình độ:

Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

Chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Hóa học, Kinh tế chính trị

Học vị: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1

Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 3 năm 2000

Giảng viên trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên (được cử đi học tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền)

Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 11 năm 2002

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 12 năm 2005

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ tháng 12 năm 2005 đển tháng 5 năm 2008

Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009

Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 7 năm 2011

Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015

Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái; Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Văn xã.

Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10 năm 2020  đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Kỳ họp thứ 18- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 02/10/2020 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h