Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Các dân tộc Yên Bái

Dân tộc Nùng

20/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 16.385 người Nùng sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 8.473 nam, 7.912 nữ, tập trung đông nhất tại các huyện: Yên Bình; Lục Yên; Văn Yên; Thành phố Yên Bái.

Dân tộc Mường

17/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 17.401 người Mường sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 8.760 nam, 8.641 nữ, tập trung đông nhất tại các huyện Văn Chấn; Trấn Yên; Thị xã Nghĩa Lộ; Văn Yên; Thành phố Yên Bái.

Dân tộc Phù Lá (Xa Phó)

13/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 967 người Phù Lá sinh sống tập trung tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 478 nam, 489 nữ, tập trung đông nhất tại huyện Văn Yên, số ít sống tại Thành phố Yên Bái; Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Lục Yên; Trấn Yên; Trạm Tấu; Văn Chấn.

Dân tộc Hoa

Dân tộc Hoa

12/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 544 người Hoa sinh sống tại 8 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 276 nam, 268 nữ, tập trung đông nhất ở huyện Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.

Dân tộc Dao

12/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 101.221 người Dao, sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 51.481 nam, 49.740 nữ, tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn , Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.

Dân tộc Khơ Mú

11/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 1.539 người Khơ Mú sinh sống tập trung tại 9 huyện thị xã, thành phố. Trong đó có 760 nam, 779 nữ, tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Thị xã Nghĩa Lộ, Văn Yên.

Dân tộc Mông

15/08/2016

Theo số liệu thống kê năm 2009, dân tộc Mông ở Yên Bái có 81.921 người, sinh sống tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Mù Cang Chải (44.085 người); huyện Trạm Tấu (20.563 người); Văn Chấn (9.963 người); huyện Văn Yên (4.964 người); huyện Trấn Yên (1.765 người).

Dân tộc Kinh

15/08/2016

Ở tỉnh Yên Bái dân tộc kinh chiếm số lượng đông nhất trong các dân tộc với 342.880 người (theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở Yên Bái năm 2009, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện theo giai đoạn 10 năm một lần, như vậy đến năm 2019 mới có số liệu về dân tộc kinh tiếp theo), sinh sống ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Địa bàn sinh sống chủ yếu của dân tộc kinh ở lưu vực sông Hồng, sông Chảy, dọc theo các tuyến đường quốc lộ gần trung tâm kinh tế - văn hóa, những vùng có điều kiện để phát triển kinh tế, giao thông thuận lợi.

Dân tộc Tày

15/08/2016

Dân tộc Tày ở Yên Bái có 135.314 người, trong đó giới tính nam tổng số 67.876 người, giới tính nữ tổng số 67.438 người. Đồng bào Tày sống tập trung ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố cụ thể: tại thành thị 7.574 người, nông thôn 127.740 người, trong đó đông nhất là các huyện: Lục Yên (54.032 người); Văn Chấn (24.759 người); Văn Yên (17.972 người); Yên Bình (17.906 người); Trấn Yên (15.523 người). Đây là số liệu theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái năm 2009, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện theo giai đoạn 10 năm một lần, như vậy đến năm 2019 mới có số liệu về dân tộc Tày tiếp theo.

Dân tộc Giáy

15/08/2016

Dân tộc Giáy ở Yên Bái có 2.329 người (theo số liệu thống kê năm 2009), sinh sống tập trung ở 7/9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn (1993 người). Còn một số ít sinh sống ở huyện Yên Bình, Văn yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h