Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

26/04/2023 16:09:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản của lao động nữ được tính như sau:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản từ 1/7/2023 là 540.000 đồng/ngày

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% * Mức lương cơ sở

Với lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản từ 1/7/2023 là 540.000 đồng/ngày.

Ban Biên tập