Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Yên Bái: Bồi dưỡng về cơ chế hỗ trợ và đảm bảo quyền của doanh nghiệp

21/12/2018 14:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về “tăng cường năng lực và hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo quyền của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và gần 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung: Chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; các nội dung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó nhấn mạnh các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ về thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, kỹ thuật, khu làm việc chung, mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn, pháp lý và phát triển nguồn nhân lực… Các nội dung về quản trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh, bảo vệ thương hiệu.

Ngoài các nội dung được truyền đạt tại hội nghị, các đại biểu cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh và những định hướng, kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Thông qua hội nghị, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Hiền Trang