Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khối cơ quan tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài

23/10/2019 08:06:00 Xem cỡ chữ
Hầu hết các đơn vị trong Khối tham gia đỡ đầu các trường học bán trú theo kế hoạch của Tỉnh ủy; xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ xây phòng học, công trình vệ sinh, hỗ trợ sách vở, bút mực, quần áo, đồ dùng học tập, chăn, áo ấm cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với kinh phí nhiều tỷ đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn.

Với 57 chi, đảng bộ cơ sở thuộc trên 4.400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ), trong đó có tổng số 3.300 đảng viên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 18 và Kết luận số 316 của Tỉnh ủy về công tác khuyến học (KH), xây dựng xã hội học tập (XHHT) chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong khối thực hiện tốt khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng XHHT; ký Chương trình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh với những nội dung cụ thể, thiết thực. 
 
Sau một thời gian triển khai, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy đã thành lập, kiện toàn Ban KH với 100% cán bộ, CCVC là hội viên Hội KH. Nâng cao trình độ cho hội viên, cùng với chỉ đạo cấp ủy cơ sở bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước; tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS… 
 
Hàng năm, Đảng ủy đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; mở nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hành chính... cho đảng viên. 
 
Từ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối về xây dựng XHHT được nâng lên. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chính quyền triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09, ngày 17/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong việc khích lệ cán bộ, CCVC, NLĐ đẩy mạnh học tập, đồng thời, quan tâm xây dựng quỹ KH để động viên việc học tập. Vì vậy đến nay, có 993 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 869 người có trình độ cao cấp, cử nhân; 100% cán bộ, CCVC có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 30% cán bộ, CCVC có trình độ ngoại ngữ bậc 2, 15% có trình độ ngoại ngữ bậc 3; 85% cán bộ, CCVC hàng năm được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo quy định của Chính phủ...  
 
Các cấp ủy đảng cơ sở cùng với tập thể lãnh đạo và tổ chức công đoàn còn có nhiều biện pháp chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; hưởng ứng Phong trào xây dựng "Gia đình học tập”, "Đơn vị học tập”. 
 
Hiện hầu hết các đơn vị trong Khối tham gia đỡ đầu các trường học bán trú theo kế hoạch của Tỉnh ủy; xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ xây phòng học, công trình vệ sinh, hỗ trợ sách vở, bút mực, quần áo, đồ dùng học tập, chăn, áo ấm cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với kinh phí nhiều tỷ đồng. 
 
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ba tổ chức chính trị thuộc Đảng ủy là: Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh đã có nhiều hoạt động KH-KT, xây dựng XHHT. Trong đó, Đoàn Thanh niên đã tổ chức các cuộc thi trong khối; vận đoàn viên tích cực đẩy mạnh học tập, nâng cao kiến thức cho bản thân, tham gia các hoạt động thiện nguyện… 
 
Từ năm 2016 đến nay, Đoàn khối đã xây dựng được 450 công trình vì đàn em thân yêu; trao trên 2.000 suất học bổng; 30 bộ máy tính; hỗ trợ quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trị giá trên 2 tỷ đồng. 
 
Công đoàn Viên chức tỉnh, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với ban KH của cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên dương, khen thưởng, vui tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ, CCVC trong cơ quan, đơn vị trong toàn khối... 
 
Từ nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác KH-KT, xây dựng XHHT trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác KH-KT, xây dựng XHHT ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thu được nhiều kết quả. 
 
Phát huy những kết quả đạt được, để phong trào thi đua này toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung những quan điểm mới của Kết luận 49 của Ban Bí thư, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng XHHT trong toàn Đảng bộ. 
 
Trong đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Hội KH tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng XHHT, phát động mạnh mẽ phong trào tự học trong cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ. Gắn việc triển khai hoạt động KH-KT với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ… 

 

Theo Báo Yên Bái