Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(11/06/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT)”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KHKT, xây dựng XHHT.

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(28/03/2019)

Cùng với tham mưu tốt để UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), trong 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học (HKH) tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo các cấp hội thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Văn Chấn xây dựng xã hội học tập

(28/03/2019)

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần đưa tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn huyện đạt trên 95%, trong đó người dân tộc thiểu số biết chữ đạt trên 90%; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo (PCGD) tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 2.