Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Năm 2022, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 33-67% về số vụ so với năm 2021

28/03/2022 09:35:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND huyện Mù Cang Chải xây dựng Kế hoạch An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu qủa dịch Covid-19 " với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khá

Năm 2022, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 33-67% về số vụ, giảm 100% số người chết và 50-75% số người bị thương so với năm 2021; giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch đẫ đề ra; ứng dụng có hiệu qủa các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiến trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào các quy hoạch của huyện, quy hoạch sử dụng đất, xây dụng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soái, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.... Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và người tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp,

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Bảo hiểm vả các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vả nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự ATGT.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu qủa tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

411 lượt xem
Ban Biên tập