Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Phấn đấu giảm số lượng thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5 - 10%

07/06/2022 14:44:41 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Hướng dẫn thực hành kĩ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tại cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn; phổ biến quán triệt các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của địa phương, đơn vị.

Phấn đấu giảm số lượng thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5 - 10%, hướng tới đến năm 2030 giảm ít nhất 50% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu trên cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT được bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và chống ùn tắc giao thông.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch về giao thông vận tải. Quản lý chặt quá trình thực hiện quy hoạch, đảm bảo việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện…phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông.

Nâng cao năng lực, hiệu lực của các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT; kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT dưới nhiều hình thức như: Hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như trang thiết bị hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phám pháp luật về trật tự ATGT.

288 lượt xem