Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: phấn đấu hết năm 2019 có gần 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện

29/10/2019 16:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Đến hết tháng 9/2019 toàn huyện Văn Yên có 790 người tham gia BHXH tự nguyện (bằng 0,99% lực lượng lao động).

Hết tháng 9/2019 toàn huyện Văn Yên có 790 người tham gia BHXH tự nguyện

Mặc dù trong những năm qua chính sách BHXH tự nguyện đã được Đảng và nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân và người dân cũng biết tham gia BHXH tự nguyện sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Huyện Văn Yên cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện đến người dân, tuy nhiên số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Đến hết tháng 9/2019 toàn huyện mới có 790 người tham gia BHXH tự nguyện (bằng 0,99% lực lượng lao động).

Nguyên nhân chủ yếu đó là chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn người tham gia; những năm trước BHXH tự nguyện là chính sách mới nên người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chính sách; mức đóng BHXH tự nguyện còn cao so với thu nhập của người nghèo và người cận nghèo, trong khi đó đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người làm nghề tự do, người nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp; ..

Trong thời gian tới huyện Văn Yên tích cực chỉ đạo BHXH huyện thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác BHXH, BHYT nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết 28–NQ/TW; Một mặt huyện tích cực chỉ đạo các ngành các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH đến tất cả các đối tượng, ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người dân về  ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu năm 2019 hoàn thành 1.198 người tham gia BHXH tự nguyện, qua đó góp phần cùng toàn tỉnh nâng tỷ lệ diện bao phủ lực lượng tham gia BHXH ở địa phương

Ban Biên tập