Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11

20/11/2019 09:25:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét, rét đậm. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 23 – 25oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 12 – 14oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC    
    
Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 20oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI