Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo ngày 19 tháng 20 tháng 11

21/11/2019 08:02:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 23 – 25oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 14 – 16oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
 
 Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC    
    
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 18oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI