Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Suối Quyền phát huy hiệu quả phục vụ hành chính công

15/12/2020 16:36:00 Xem cỡ chữ
Suối Quyền là xã vùng cao của huyện Văn Chấn có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Từ ngày 1/4/2019, xã Suối Quyền đã hoàn thiện và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công vào hoạt động.

Với việc sắp xếp khoa học, bố trí cán bộ hợp lý, Bộ phận Phục vụ hành chính công đã đáp ứng hầu hết các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Chị Đặng Thị Lưu ở thôn Vàng Ngần đến làm thủ tục đăng ký lại khai sinh cho con đã chia sẻ: "Lần đầu đi làm thủ tục, lại phải vượt quãng đường gần 20 km nên mình rất lo lắng. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục tại Bộ phận Phục vụ hành chính công mình đã được các cán bộ tận tình hướng dẫn, hoàn thành thủ tục nhanh chóng”.

Suối Quyền có địa bàn rộng với 6 thôn, bản, trong đó nhiều thôn phải đi từ 10 - 20 km mới đến được trụ sở UBND xã. Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn hạn chế, nhận thức chưa đầy đủ về những quy trình thủ tục hành chính. 

Vì vậy, trung bình mỗi ngày, Bộ phận Hành chính công của xã thường chỉ giải quyết được từ 20 - 30 hồ sơ do nhiều trường hợp cán bộ phải hướng dẫn tỉ mỉ, tạo điều kiện để người dân hoàn thành thủ tục sớm nhất. 

Anh Đặng Văn Sính - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, xã Suối Quyền cho biết: "Hầu hết thủ tục được yêu cầu là những thủ tục hành chính đơn thuần nhưng do nhiều người dân chưa hiểu biết đầy đủ những quy định của pháp luật nên cán bộ phải giải thích, hướng dẫn nhiều lần. Nhiều lúc, cán bộ phải dùng tiếng địa phương, hướng dẫn cho người dân, cố gắng giúp đỡ để người dân hoàn thành thủ tục trong ngày”. 

Trong quá trình hoạt động, UBND xã đã tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ và hiện đại. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả. 

Đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công đã thực hiện trên 100 thủ tục hành chính, các thủ tục, biểu mẫu và căn cứ pháp lý được công khai đầy đủ. 

Ông Đặng Kim Lý - Chủ tịch UBND xã Suối Quyền, chia sẻ: "Hiện nay, xã đã tạo lập được đầu mối chung quản lý, vận hành thống nhất, giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ thủ tục hành chính; bảo đảm các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, gọn, kịp thời, công khai, minh bạch”. 

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Suối Quyền đã đi vào hoạt động ổn định và đang tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện việc cải cách thể chế, đổi mới nội dung quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định… góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo Báo Yên Bái