Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư

20/12/2022 08:25:00 Xem cỡ chữ
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; công khai, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC); rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, về đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hồ sơ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Yên Bái đã tập trung triển khai giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư. Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, tỉnh thực hiện đầy đủ và tối ưu thời gian thực hiện thủ tục về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như: thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ so với quy định của pháp luật là 3 ngày làm việc... 

Đối với lĩnh vực đầu tư, UBND tỉnh liên tiếp ban hành các quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái như: Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 (Luật Đầu tư năm 2014), thời gian cắt giảm trung bình 30 - 35% so với quy định của Luật. Thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, tỉnh đã chỉ đạo ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 03/10/2022. 

Theo đó, tỉnh đã ban hành đầy đủ các bộ TTHC theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, đã rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 50% so với các quy định của pháp luật. Trong đó, cá biệt có thủ tục giảm thời gian thực hiện tới 60% so với quy định như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo quy định là 5 ngày làm việc, theo quy chế của tỉnh là 2 ngày làm việc; thủ tục điều chỉnh dự án trong khu công nghiệp theo quy định là 25 ngày làm việc, theo quy chế của tỉnh là 10 ngày làm việc; chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh giảm 43,7% thời gian thực hiện so với quy định... Hiện nay, tỉnh hoàn thành và cung cấp 100% TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Tuy nhiên, tại Yên Bái, số lượng hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thực hiện trực tuyến mức độ 4 qua Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay đạt khoảng 50%; về đầu tư thực hiện 100% việc tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Yên Bái đã tập trung bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất, nhiệm vụ, vị trí việc làm; tuyên truyền, thực hiện tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Yên Bái đã công khai, minh bạch các TTHC đến người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng Thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ trực tiếp nhà đầu tư, doanh nghiệp từ bước nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư so với các quy định của pháp luật, Yên Bái tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền, công khai TTHC, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực, phẩm chất, tính chuyên nghiệp... Đồng thời, tỉnh tiếp tục tăng cường cải cách TTHC ở các cấp, các ngành, các địa phương theo các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh./.

 

Theo Báo Yên Bái