Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên ban hành bộ tiêu chí công dân số

23/03/2022 11:04:05 Xem cỡ chữ Google
Công dân số huyện Văn Yên phải đạt được các tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng, đạo đức, mức độ tham gia môi trường mạng và ứng dụng các nền tảng công nghệ số để phục vụ cuộc sống.

Văn Yên đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành huyện đứng đầu trong các địa phương về chuyển đổi số.

Về kiến thức, công dân số huyện Văn Yên là người có kiến thức, hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong đời sống xã hội. Có hiểu biết đầy đủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng và các quy định của pháp luật.

Công dân số của huyện Văn Yên có kỹ năng sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị thông minh để khai thác thông tin, dữ liệu trên môi trường mạng, sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ cuộc sống; biết cách bảo vệ, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khi tham gia tác nghiệp trên môi trường mạng và sử dụng các ứng dụng công nghệ số; có tài khoản định danh điện tử cá nhân và địa chỉ số để tác nghiệp trên môi trường điện tử, môi trường mạng.

Công dân số huyện Văn Yên ứng xử có văn hóa, có đạo đức và đúng quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng và sử dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ số; có ý thức tự giác xây dựng và phát triển môi trường mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Công dân số huyện Văn Yên tích cực sử dụng các kỹ năng số để khai thác thông tin, dữ liệu trên môi trường mạng và sử dụng các nền tảng số phục vụ cuộc sống; học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người xung quanh nâng cao kiến thức, kỹ năng của người công dân số.

Việc xét, công nhận công dân huyện Văn Yên đạt tiêu chuẩn công dân số được thực hiện theo trình tự từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện.

270 lượt xem