Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Tọa đàm trực tuyến “Yên Bái: Nỗ lực chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”

25/05/2022 08:46:57 Xem cỡ chữ Google
Chiều 24/5, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Yên Bái: Nỗ lực chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”. Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Tọa đàm tại điểm cầu Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Chương trình được truyền hình trực tuyến kết nối với 2 điểm cầu huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Tại chương trình tọa đàm, các khách mời đã trao đổi về khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa, quan điểm và nhiệm vụ của công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái; nội dung công tác chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nền tảng đảm bảo thực hiện chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; những lợi ích đối với người dân, doanh nghiệp và chính quyền từ hoạt động chuyển đổi số; tác động của chuyển đổi số với các vấn đề cụ thể của địa phương; lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái; những kết quả bước đầu trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Thông qua chương trình tọa đàm nhằm thông tin tới các bộ, công chức, viên chức và người dân về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số và kết quả bước đầu, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 51/NQ-TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

340 lượt xem