Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Sơ kết triển khai công dân số trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022

08/03/2023 09:25:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 7/3, UBND thành phố Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết triển khai công dân số trên địa bàn thành phố năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Triển khai công dân số trên địa bàn, thành phố Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nền tảng công nghệ lựa chọn các giải pháp, phương án hỗ trợ công dân tham gia, tiếp cận các công nghệ, nền tảng ứng dụng chuyển đổi số; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cơ bản cho nhân dân, cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động cụ thể của mỗi cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố… Qua đó công tác triển khai công dân số trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như mô hình: “Hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng nền tảng số tại nhà”; “Tổ chức chi trả, thanh toán dịch vụ công bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt”; “Thanh toán không dùng tiền mặt: phí chợ, phí vệ sinh môi trường, thu đảng phí, đoàn phí”; “Chi trả qua tài khoản kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng”; “Hướng dẫn sử dụng Bản đồ điện tử nhân viên Y tế, Bản đồ điện tử xe cứu thương”; Phong trào “Ngày không dùng tiền mặt”, “Ngày thứ 6 lên sàn”… Mỗi người dân đang dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Đến nay các chỉ tiêu kế hoạch triển khai công dân số trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn thành. 6/6 chỉ tiêu đều đạt và vượt, trong đó 4 chỉ tiêu vượt gồm: Chỉ tiêu “Công dân trên địa bàn thành phố có thiết bị thông minh được kết nối Internet”; Chỉ tiêu “Công dân trên địa bàn thành phố được cài đặt và sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VOV Bacsi24)”; Chỉ tiêu “Công dân trên địa bàn thành phố được cài đặt và sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến”; Chỉ tiêu “Công dân trên địa bàn thành phố cài đặt và sử dụng Nền tảng mua sắm trực tuyến (Voso, Postmart…)”.

Thành phố Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/02/2023 về tổ chức triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S) trên địa bàn thành phố và 12 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai YenBai-S. Đến hết ngày 2/3/2023, đã có 99,6% cán bộ, công chức, viên chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQ Việt Nam thành phố, các Tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trung tâm Chính trị, các phòng, ban, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường cài đặt ứng dụng YenBai-S; 13,1% người dân trên 18 tuổi trên địa thành phố đã cài đặt ứng dụng YenBai-S.

Lãnh đạo phường Đồng Tâm chia sẻ một số kết quả đạt được trong triển khai công dân số trên địa bàn phường

Lãnh đạo phường Minh Tân đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, công tác triển khai công dân số trên địa bàn, đặc biệt là cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S). Từ những khó khăn trong thực tế triển khai, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chuyên môn sớm tham mưu ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong ứng dụng Công dân số YenBai-S; tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản địa phương lên sàn thương mại; các nhà mạng kiểm tra, khắc phục kịp thời các điểm yếu sóng nhằm phục vụ cho công tác chuyển đổi số; xây dựng cẩm nang Công dân số….

 

Đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả công dân số; phấn đấu để mỗi người dân trên địa bàn thành phố đều trở thành công dân số

Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn các kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số dưới nhiều hình thức; phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số tại các địa phương; chủ động thí điểm, triển khai các sáng kiến mới, có khả năng nhân rộng trên toàn thành phố, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số.

Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các chức năng của ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S); áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình vầ bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Tổ chức triển khai hỗ trợ đưa sản phẩm của địa phương lên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong quá trình tiếp cận, tham gia các hoạt động giao tiếp trên môi trường số; làm việc với các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang đến 100% các thôn, tổ; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng internet trên toàn địa bàn thành phố.

155 lượt xem