Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái triển khai thực hiện chuyển đổi số xã/phường/thị trấn năm 2022

03/06/2022 10:22:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số xã/phường/thị trấn năm 2022 nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự địa phương nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số...

Theo Kế hoạch này, xã/phường/thị trấn chuyển đổi số gồm 17 mục tiêu. Trong đó: hạ tầng số gồm: 4 mục tiêu; chính quyền số gồm: 5 mục tiêu; kinh tế số gồm: 2 mục tiêu; xã hội số gồm: 6 mục tiêu. Cụ thể: 

 

 

 

Sau khi triển khai thành công tại xã/phường/thị trấn chuyển đổi số sẽ nâng một số mục tiêu cao hơn và bổ sung một số mục tiêu mới với tổng số 13 mục tiêu.

Thời gian thực hiện chuyển đổi đổi số tại xã/phường từ tháng 6/2022 đến hết tháng 11/2022; Công bố đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi đổi số xã/phường tháng 12/2022.

 

140 lượt xem