Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng xây nhà cho người có công và hộ nghèo

22/07/2020 02:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong năm 2020 tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó có 427 nhà của hộ gia đình người có công với cách mạng và 368 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn; xây mới 625 nhà, sữa chữa 170 nhà.

Yên Bái hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng xây nhà cho người có công và hộ nghèo.

Năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020”.

Với mục tiêu hỗ trợ làm 795 nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn có khó khăn về nhà ở (427 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, 368 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn). Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với hộ làm mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với hộ sửa chữa nhà ở. Kinh phí thực hiện Đề án là 28.400 triệu đồng, được huy động từ ngân sách tỉnh: 14.200 triệu đồng (chiếm 50% tổng kinh phí hỗ trợ); vận động xã hội hóa từ ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh: 11.360 triệu đồng (chiếm 40%); trích từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh: 2.840 triệu đồng (chiếm 10%).

Đây hoạt động rất thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và có ý nghĩa văn sâu sắc nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sĩ nhằm giải quyết cơ bản tình trạng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đề án đã nhận được  sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay các nguồn kinh phí đã được huy động xã hội hóa cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch. Việc làm mới, sửa chữa nhà ở được thực hiện ở rất khẩn trương, có sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ thêm về kinh phí, vật liệu, nhân công của xã, thôn, nhân dân trong khu dân cư và sự đóng góp của gia đình, dòng họ nên về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng được đảm bảo, thường là vượt nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu Đề án quy định. Tính đến nay, đã có 244 căn nhà hoàn thành (157 nhà làm mới, 87 nhà sửa chữa), 288  nhà đã khởi công, đang hoàn thiện, tiến độ đạt khoảng 70% kế hoạch. Phấn đấu đến ngày 15/9/2020 cơ bản hoàn thành Đề án.