Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên làm tốt công tác người có công

25/08/2020 16:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Huyện Trấn Yên có tổng số 905 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bao gồm: 579 người có công với cách mạng và 326 thân nhân người có công với cách mạng.

Những ngôi nhà vững chãi giúp gia đình người có công yên tâm, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Mầu – Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: “Trong những năm qua huyện Trấn Yên đã thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng thể hiện sự kế thừa, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đậm tính nhân văn của dân tộc ta. Huyện đã thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng, các chính sách ưu đãi cho các đối tượng và thân nhân người có công bảo đảm đầy đủ theo quy định”.

Cùng với đó huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn quan tâm giúp đỡ hộ gia đình người có công với cách mạng phát triển kinh tế, hỗ trợ làm nhà ở, nâng cao đời sống sinh hoạt.

Hằng năm nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày tết, huyện đã tổ chức các đoàn đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đi thăm hỏi tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái đưa đón các đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh, đối với những đối tượng người có công do sức khỏe không đủ điều kiện đi điều dưỡng tập trung được cấp kinh phí điều dưỡng tại gia đình.

Huyện đã cận động các cơ quan, đơn vị đăng ký nhận chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao hiện đang cư trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết: “Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã dành nhiều sự quan tâm cho tôi, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong đó có tôi. Tôi được Công ty xây dựng số 2 tỉnh Yên Bái là đơn vị nhận đỡ đầu, phụng dưỡng tôi, hàng năm đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho tôi. Đặc biệt là Cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên và Xã Kiên Thành luôn quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc, động viên kịp thời”.

Trên địa bàn huyện Trấn Yên, các chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chính sách của Nhà nước quy định.

Các hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo được các cấp các ngành phân công trách nhiệm cho các tổ chức cá nhân quan tâm giúp đỡ hỗ trợ để có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Đối với những hộ khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ sửa chữa, làm mới theo chính sách tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ nhà ở năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã hỗ trợ 475 hộ gia đình người có công sửa chữa, làm mới nhà ở, tổng số tiền hỗ trợ trên 16,6 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niện 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ, huyện Trấn Yên đã có Kế hoạch triển khai công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách: Các ngành, các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình chính sách; chi trả kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi; tập trung các giải pháp hỗ trợ 102 hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo; hỗ trợ 76 hộ người có công hoàn thành sửa chữa, làm mới nhà ở theo Đề án của tỉnh, hoàn thành xóa nhà dột nát đối với người có công với cách mạng.

Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Huyện Trấn Yên đã triển khai cho các xã, thị trấn hướng dẫn các đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo quy định; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của đối tượng, kịp thời đề nghị với Sở lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét giải quyết, do vậy trong những năm qua không có hồ sơ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ nào còn tồn đọng tại huyện.

 

 

Ban Biên tập