Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nông dân Lục Yên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

01/03/2021 09:10:00 Xem cỡ chữ
Thông qua các phong trào thi đua, Hội bình xét được 9.026/12.900 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 49% tổng số hộ nông dân toàn huyện.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Lục Yên thăm mô hình trồng cây ăn quả có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Triệu Gia, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc.

Trong những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lục Yên luôn xác định Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm, nòng cốt của Hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Lương Vân Hường - Chủ tịch HND huyện cho biết: Để thực hiện phong trào đạt kết quả, có sức lan tỏa sâu rộng, HND huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đồng thời, xây dựng mối liên kết "4 nhà” để giúp nông dân thực hiện phong trào một cách bền vững. Trong năm, các cấp hội đã phối hợp mở được 440 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng giống lúa, ngô mới, nuôi trồng thủy sản, tổ chức cho trên 16.500 lượt hội viên tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình; phối hợp mở 17 lớp nghề cho 450 học viên. 

Cùng với đó, các cấp hội đã thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn từ các ngân hàng tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở hội, hội viên thực hiện phong trào thông qua nhiều hình thức như: tham quan học tập mô hình sản xuất, nêu gương các điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ hội viên nông dân về giống, vốn, kỹ thuật, giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức, tự tin mạnh dạn đầu tư vốn, lao động, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ đó nhiều hộ từ nghèo hoặc trung bình đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập cao.

Thông qua các phong trào thi đua, Hội bình xét được 9.026/12.900 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 49% tổng số hộ nông dân toàn huyện. Trong đó, cấp Trung ương đạt 2 hộ; cấp tỉnh đạt 25 hộ; cấp huyện đạt 428 hộ; cấp xã đạt 8.570 hộ. Trong năm, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã giải quyết việc làm cho 6.728 người; giúp 1.427 lượt hộ nghèo khó khăn về vốn, cây con giống, trị giá 1,7 tỷ đồng; phổ biến kinh nghiệm, kiến thức, hướng dẫn cách làm cho 9.234 lao động. 

Cũng trong năm 2020, các cấp HND trong huyện đã giúp đỡ, hỗ trợ 25 hộ hội viên thoát nghèo. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đi đầu trong tạo việc làm ổn định cho từ 10 - 30 lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập từ 2,5 đến 8 triệu đồng/lao động/tháng như: hộ ông Lê Thanh Nghị, tổ dân phố 13, thị trấn Yên Thế; ông Nguyễn Văn Thân, thôn Trung Tâm, xã Trúc Lâu; ông Hoàng Văn Chuyên, thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc; ông Hoàng Văn Soi, thôn Nà Kèn - Nặm Trọ, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi xã Lâm Thượng… 

Các hộ điển hình vươn lên thoát nghèo đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi như: hộ ông Hoàng Quang Gửi, Chi hội thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện với mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp; hộ bà Nguyễn Thị Hiền, Chi hội Thâm Pồng, xã Yên Thắng với mô hình trồng cây ăn quả có múi và phát triển chăn nuôi... 

Để phát triển và nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, HND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và các chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi; khích lệ, động viên hội viên, nông dân quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh các nguồn lực như: vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, tạo điều kiện để hộ sản xuất kinh doanh giỏi được tiếp nhận các chính sách của Nhà nước về vốn, về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật… để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. 

 

Theo Báo Yên Bái