Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái hỗ trợ trên 851 triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

09/02/2023 12:05:00 Xem cỡ chữ
UBND thành phố Yên Bái và các xã, phường đã triển khai hỗ trợ cho các hộ nghèo với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/khẩu/tháng và hỗ trợ lương thực, thực phẩm; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo từ nguồn kinh phí xã hội hóa; tổ chức tư vấn, thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi quý một lần tại trạm y tế xã, phường.

Lãnh đạo thành phố Yên Bái gắn biển hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Ảnh minh họa

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Tính đến thời điểm nay, tổng kinh phí đã chi hỗ trợ cho các đối tượng thuộc Đề án là 851,5 triệu đồng; trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ của thành phố là trên 552 triệu đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ của các xã, phường là 299,4 triệu đồng.

Việc triển khai thực hiện Đề án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống cho hộ nghèo, thực hiện công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Theo Báo Yên Bái